Manifestatie Sociale Coöperaties

Op 29 september zetten sociale coöperaties uit het hele land de schijnwerpers op de nieuwe verhoudingen die ontstaan tussen burgers en overheid op het gebied van publieke taken.

Iedereen met ideeën en ervaringen op dit gebied en iedereen die hier meer van wil weten, is van harte welkom om mee terug te kijken op vier jaar expeditie en samen vooruit te blikken op de toekomst van sociale coöperaties. Dat doen we samen met theatermakers die de werkelijkheid aan ons opdringen, met een tentoonstelling waar we bewegingsvol stil kunnen staan bij diezelfde werkelijkheid en met sociale coöperaties die hun werkelijkheid toelichten.

Na de manifestatie trekt de tentoonstelling het land door. Gemeenten en initiatieven kunnen het estafette-stokje overpakken en zo samen bouwen aan een samenleving waar coöperatie centraal staat in plaats van competitie.

Ga voor meer informatie naar de website van de campagne “PEER ‘M uit de armoede, ga voor bestaanszekerheid!”

Tussen wil en wet, sociaal ondernemen met een uitkering

Conferentie op 10 februari 2017

Mensen laten meedoen, het benutten van de eigen kracht, dragen van eigen verantwoordelijkheid. Het zijn elementen van de participatiesamenleving die hoog op de agenda staat. Als mensen hieraan zelf vorm en inhoud geven, ontstaan er prachtige initiatieven met veel energie en resultaat.

Sociaal ondernemen
Sociaal ondernemen is in opmars. Sociale ondernemers zijn vaak sterk lokaal verbonden, hebben maatschappelijke impact en vormen daarmee een interessante partner voor gemeenten. Juist nu de rol van de overheid verandert, vervullen sociale initiatieven een maatschappelijke rol. Veel gemeenten hebben die mogelijkheden nog niet ontdekt of kunnen op dat terrein nog flinke stappen zetten.
Maatschappelijke organisaties hebben door de veranderende rol van de overheid te maken met verschuivingen van verantwoordelijkheden en taken, nieuwe vormen van bottom-up werken en veelal een fors kleiner budget. Zij zien kansen voor burgers die sociaal en coöperatief willen ondernemen. Omdat sociale coöperaties niet alleen voor de burgers zelf, maar ook voor de buurt en omgeving van belang zijn…
Mensen met een uitkering willen zich ontwikkelen en bijdragen aan de samenleving. Dat krijgt vorm in sociale initiatieven. Hoe kunnen wij al dit potentieel meer ruimte bieden om invulling te geven aan vernieuwende vormen?

Wat kunt u verwachten?
Op de conferentie presenteren we u vooral ook praktijkvoorbeelden: hoe werkt het wel en wat is daarvoor nodig? Daarnaast presenteren we u inspirerende visies en verhalen en reiken wij u instrumenten aan die u kunt inzetten voor de nieuwe werkwijzen.

Voor wie?
De conferentie is bedoeld voor medewerkers van gemeenten en maatschappelijke organisaties en andere geïnteresseerden.

Samenwerkingspartners
De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met De Sociale Alliantie, Movisie, Stimulansz, Stock5 en Cordaid.

Aan deze conferentie werken verder mee:

  • Pieter Hilhorst, politicoloog en publicist
  • Raf Janssen socioloog en wethouder Sociale Zaken gemeente Peel en Maas.
  • Sociale coöperaties uit de praktijk.

Datum en locatie
De conferentie vindt plaats op vrijdag 10 februari 2017.

Locatie: De Gruyter Fabriek, Veemarktkade 8, 5222 AE Den Bosch.

Kosten
De kosten bedragen 75 euro per deelnemer.

Klik hier voor het programma en beschrijvingen workshops.
Klik hier om je aan te melden.