Publieke taken

Het Bijzonder Statuut is een instrument voor burgercollectieven die zich richten op het uitvoeren of overnemen van publieke taken. We noemen dit soort burgercollectieven Sociale Coöperaties.

Sociale Coöperaties voeren publieke taken uit maar doen dat op een ‘ondernemende manier’. Ze komen daardoor echter beklemd te zitten tussen twee totaal verschillende rechtssystemen: het publiekrecht en het privaatrecht. Het recht pakt voor Sociale Coöperaties juist áverechts uit. Kenmerkend aan een Sociale Coöperatie is bijvoorbeeld de inclusieve manier van werken, iets wat haaks staat op de formele rechtsvormen die een Sociale Coöperatie naar Nederlands Recht kan kiezen. Conflict en teleurstellingen zijn het gevolg.

Succesvol bewegen tussen domeinen

Een Bijzonder Statuut biedt Sociale Coöperaties bijzondere waarborgen die het mogelijk maken succesvol te bewegen tussen het publieke en het private domein. Een gebied waar ze zich in de praktijk nu eenmaal bevinden maar waar ze door ons juridisch systeem voor dilemma’s worden gesteld. Dilemma’s waar ook partners van Sociale Coöperaties, zoals de gemeente of andere instanties waar ze mee samenwerken, de gevolgen van ondervinden. Daarom bieden Sociale Coöperaties hun kritische succes partners de mogelijkheid om Sociaal Aandeelhouder te worden. Met sociaal aandeelhouderschap erkennen (overheids)instanties de bijzondere positie van sociale coöperaties. Via sociaal aandeelhouderschap werken beide partijen samen om de gevolgen van deze bijzondere positie in kaart te brengen.
Het Bijzonder Statuut en Sociaal Aandeelhouderschap: twee nieuwe fenomenen die de kansen op succes van Sociale Coöperaties verhogen en de ruimte voor dit soort burgercollectieven vergroten.