image

Hoe stel ik een Bijzonder Statuut op?

Een Bijzonder Statuut wordt opgesteld door initiatiefnemers van en deelnemers aan een Sociale Coöperatie.  Daarna wordt het gewaarmerkt door en  in bewaring gegeven aan de notaris.

Het Bijzonder Statuut is geen certificaat of keurmerk dat je kunt ‘behalen’ en als sticker kunt voeren op de organisatie, producten of diensten. Het Bijzonder Statuut is een ‘relationeel’ instrument dat wil zeggen dat het geldt tussen de mensen en organisaties waar het Bijzonder Statuut op gericht is.

Met het Bijzonder Statuut ontstaan een aantal:
Basisvoorzieningen: dit zijn regelingen die alle Sociale Coöperaties met elkaar gemeenschappelijk hebben, zoals de manier waarop conflicten worden opgelost;
Maatwerkvoorzieningen: deze zijn afhankelijk van de soort Sociale Coöperatie. Er zijn immers verschillen tussen een wijkgerichte en een thematische Sociale Coöperatie zoals De Vrije Uitloop die specifiek gericht is op re-integratie.

Wil je een Bijzonder Statuut opstellen voor jouw initiatief of hier meer van afweten? We organiseren elke maand een bijeenkomst over  Sociale Coöperaties, het Bijzonder Statuut en Sociaal Aandeelhouderschap.