image

Wat is een Bijzonder Statuut?

Een Bijzonder Statuut is juridisch instrument voor  Sociale Coöperaties die duurzaam Strevend naar een lange levensduur publieke taken willen uitvoeren of overnemen. Een instrument dat een Sociale Coöperatie helpt om rechtsvorm en manier van organiseren beter op elkaar aan te laten sluiten dan ons huidig wettelijk systeem mogelijk maakt. Dat begint al bij de start. Want in veel gevallen, zoals contacten met de gemeente, moeten initiatiefnemers eerst een rechtsvorm oprichten voordat ze aan tafel kunnen voor een gesprek. Daar begint de rol van het Bijzonder Statuut.

Het Bijzonder Statuut is een door de notaris gewaarmerkt document waarin initiatiefnemers een aantal zaken vastleggen die gewaarborgd moeten worden bij het uitvoeren van publieke taken. Het Bijzonder Statuut is vergelijkbaar met een soort grondwet van de Sociale Coöperatie. Met dit gewaarmerkte document kunnen initiatiefnemers in gesprek gaan met sleutelorganisaties zoals gemeenten zónder daarvoor eerst een rechtsvorm te hebben gekozen.

Het Bijzonder Statuut vormt de rechtsvorm-neutrale draagconstructie voor Sociale Coöperaties. Die draagconstructie speelt een rol in verschillende fasen.

Bijzonder Statuut

Oriëntatie ⇒

In gesprek met sleutelpartijen

Oprichting ⇒

Verankering doelstelling

Bedrijfsvoering ⇒

Zeggenschap 
Transparantie
Conflict-
management

Beëindiging

Beklemd vermogen