image

Manifestatie Sociale Coöperaties

Op 29 september zetten sociale coöperaties uit het hele land de schijnwerpers op de nieuwe verhoudingen die ontstaan tussen burgers en overheid op het gebied van publieke taken. Iedereen met ideeën en ervaringen op dit gebied en iedereen die hier meer van wil weten, is van harte welkom om mee terug te kijken op vier […]

Tussen wil en wet, sociaal ondernemen met een uitkering

Conferentie op 10 februari 2017 Mensen laten meedoen, het benutten van de eigen kracht, dragen van eigen verantwoordelijkheid. Het zijn elementen van de participatiesamenleving die hoog op de agenda staat. Als mensen hieraan zelf vorm en inhoud geven, ontstaan er prachtige initiatieven met veel energie en resultaat. Sociaal ondernemen Sociaal ondernemen is in opmars. Sociale […]

De Vrije Uitloop en het Bijzonder Statuut zijn een voorbeeld voor het hele land

Op maandag 14 november 2016 heeft de Gemeente Breda en de leden van sociale coöperatie De Vrije Uitloop het Sociaal Aandeelhouderschap ondertekend. Daarmee is de gemeente ‘sociaal aandeelhouder’ geworden van de coöperatie en maakt zij zich verantwoordelijk voor het slagen van de coöperatie, omdat zij er vanaf nu ook een direct belang bij heeft. De […]