Bijzonder Statuut

Het Bijzonder Statuut is een instrument voor burgercollectieven die zich richten op het uitvoeren of overnemen van publieke taken. In de huidige samenleving ontstaan voortdurend nieuwe instituties voor collectieve actie waarbij burgers het heft in eigen handen nemen om lokale problemen aan te pakken, bijvoorbeeld op het vlak van inkomen, zorg, wonen en onderwijs. We noemen dit soort burgercollectieven.

Sociale Coöperaties
Een Sociale Coöperatie is een organisatie van burgers gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid. Ondernemerschap staat in het teken van zélf activiteiten ontplooien. De leden van een Sociale Coöperatie kunnen sámen doelen bereiken die voor ieder apart onbereikbaar zijn.

Sociale Coöperaties voeren publieke taken uit maar doen dat op een ‘ondernemende manier’. Ze komen daardoor echter beklemd te zitten tussen twee totaal verschillende rechtssystemen: het publiekrecht en het privaatrecht. En dat pakt voor Sociale Coöperaties juist áverechts uit. Kenmerkend aan een Sociale Coöperatie is bijvoorbeeld de inclusieve manier van werken, iets wat haaks staat op de formele rechtsvormen die een Sociale Coöperatie naar Nederlands Recht kan kiezen. Conflicten en teleurstellingen zijn het gevolg.

Publieke taken?

Om een indruk te krijgen van wat publieke taken in het kader van sociale grondrechten zijn, zie deze clip uit een documentaire van de BBC “The street that cut everything”

BIJZONDER STATUUT

Een Bijzonder Statuut biedt Sociale Coöperaties bijzondere waarborgen die het mogelijk maken succesvol te bewegen tussen het publieke en het private domein. Een gebied waar ze zich in de praktijk nu eenmaal bevinden maar waar ze door ons juridisch systeem voor dilemma’s worden gesteld. Het Bijzonder Statuut verhoogt de kans op succes en vergroot de ruimte voor burgercollectieven.

Lees meer

Sociaal Aandeelhouderschap

Sociale coöperaties staan met het ene been in het publieke domein (gericht op publieke taken) en met het andere been in het private domein (ze willen die taken op een ondernemende manier uitvoeren). Dat levert spanningen op. Met sociaal aandeelhouderschap erkennen (overheids)instanties de bijzondere positie van sociale coöperaties. Een Sociaal Aandeelhouderschap biedt een concreet en praktisch werkkader.

Lees meer

Sociale Coöperatie

Een Sociale Coöperatie is een organisatie van burgers die samen de handen ineen slaan om hun eigen situatie te verbeteren, en die van mensen om zich heen. Een Sociale Coöperatie heeft een aantal bijzondere kenmerken: Samenwerken, Sociale Grondrechten en Rechtsvorm. Sociale Coöperaties hebben niet per se de juridische vorm van een coöperatie. Ze laten zich inspireren en leiden door het coöperatieve denken en doen. En ze zijn gericht op sociale grondrechten.

Lees meer

Ontwikkeling & Nieuws