Sociaal Aandeelhouderschap

Sociale Coöperaties hebben een bijzondere positie tussen privaat en publiek domein. Sociaal aandeelhouderschap brengt een goede samenwerking tot stand tussen een Sociale Coöperatie en (overheids-)instanties.

Praktisch werkkader

Sociale coöperaties staan met het ene been in het publieke domein (gericht op publieke taken) en met het andere been in het private domein (ze willen die taken op een ondernemende manier uitvoeren). Dat levert spanningen op. Met sociaal aandeelhouderschap erkennen (overheids)instanties de bijzondere positie van sociale coöperaties. Via sociaal aandeelhouderschap werken beide partijen samen om de gevolgen van deze bijzondere positie in kaart te brengen. Het biedt een concreet en praktisch werkkader en biedt de mogelijkheid om basis van voortschrijdend inzicht rollen en posities te bestendigen dan wel aan te passen.

Eerste Sociaal Aandeelhouder

Gemeente Breda is de eerste Nederlandse gemeente die deze nieuwe vorm van samenwerking met een maatschappelijke partij is aangegaan. De Vrije Uitloop is een broedplaats voor ‘scharrelondernemers’. Met behoud van hun bijstandsuitkering runnen zij ieder hun eigen onderneming, maar hun bedrijfsvoering is ondergebracht in de coöperatie. Op 14 november 2016 is de gemeente Breda sociaal aandeelhouder geworden van De Vrije Uitloop. Als sociaal aandeelhouder krijgt de gemeente zeggenschap over sociaal-maatschappelijke aspecten van de coöperatie. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar. Daarna is verlenging met vijf jaar mogelijk.

Marianne de Bie, wethouder Werk en Inkomen:

“Ik geloof oprecht in het collectief ondernemerschap als vernieuwende en kansrijke manier om mensen zelf verantwoordelijk te maken voor de stappen die zij zetten op de arbeidsmarkt. Dit is daarom een unieke en tegelijkertijd logische stap. Het partnerschap dat we nu aangaan geeft de coöperatie de kans om zich verder te ontwikkelen.”

Op 14 november 2016 was Marianne de Bie te gast bij de eerste Social Talk van initiatief.nu. Kijk de digitale bijeenkomst hieronder terug.